Framställning av salt | Labbrapport | Naturkunskap 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Naturkunskap 2
  • B
  • 3
  • 569
  • PDF

Framställning av salt | Labbrapport | Naturkunskap 2

En enklare labbrapport i Naturkunskap 2, där eleven fått i uppgift att framställa salt genom att blanda en bas och en syra. Notera att "Material" enbart presenteras indirekt när eleven beskriver metoden.

Innehåll

- Syfte
- Metod
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

"Metod:
För att framställa salt så mäts 20 ml natriumhydroxidlösning upp i en E-kolv. Byretten fylls med saltsyra upp till siffran 1 och 5 droppar av indikatorn BTB tillsätts i natriumhydroxidlösningen. Lösningen blir blå eftersom natriumhydroxid är starkt basiskt. Saltsyran droppas ner till E-kolven tills byretten visar siffran 29,1. Lösningen är gul, alltså sur. 11 droppar natriumhydroxid tillsätts tills lösningen blir grön och neutral.

Laborationen börjas om, den sker på exakt samma vis som innan, men droppandet av saltsyran stannas av tidigare och försiktigare. Vid 24,5 är lösningen blå och vid 26 är lösningen fortfarande blå, men när saltsyran stannar vid 27 i byretten så visar lösningen grön.

En matsked finmortlad kolpulver hälls i e-kolven och rörs om med en glasstav. Lösningen filteras med filterpapper. Den filteras i en annan bägare och nu är lösning ofärgad. Brännaren startas och på en trefot med trådnät ställs bägaren som kokas tills ett torrt rest återstår. Bägaren ställs på vågen och vägs, diskas och vägs igen."... Köp tillgång för att läsa mer

Framställning av salt | Labbrapport | Naturkunskap 2

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-26
    Labbrapporten gav mig en mall för hur jag ska lägga upp min labbrapport. Jag kunde inte komma på något du glömt i din text. Jättebra!