Framställning av ett salt | MgCl2 | Labbrapport | Kemi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Kemi 1
  • A
  • 3
  • 1033
  • PDF

Framställning av ett salt | MgCl2 | Labbrapport | Kemi 1

En labbrapport som syftar till att framställa ett salt genom en reaktion mellan saltsyra och magnesium, som skapas MgCl2. Dessutom undersöks om saltet är brännbart.

Innehåll

Syfte
Materiel
Kemikalier
Riskanalys
Metod och arbetsgång
Slutsats, iakttagelser och reaktionsformler
Felkällor
Källor

Utdrag

MATERIEL
• Stativ
• Muff
• Klämmare
• Provrör
• Provrör med sidorör
• Provrörsställ
• Gummislang
• Kristallationsskål
• Gummikorkar
• Tändstickor
• Magnesiumband
• Skyddsglasögon

KEMIKALIER
• Saltsyra, HCl
• Vatten

METOD OCH ARBETSGÅNG
Först satte vi på oss skyddsrock och skyddsglasögon. Sedan ställde vi upp redskapen. Vi satte en muff med klämmare på stativet. På klämmaren sattes provröret med sidorör. I provröret med sidorör hällde vi försiktigt i cirka 2 cm saltsyra och var väldigt försiktiga under resten av laborationen så att vi inte råkade hälla ut det. I sidoröret satte vi fast ena änden av gummislangen. Vi tog dem vanliga provrören och kristallationsskålen och fyllde dem med vatten. Sedan la vi ena provröret i kristallationsskålen. I det provröret satte vi i andra änden av gummislangen. Här höll en av oss i provröret med mynningen under vatten så vertikalt som möjligt då vi förväntade oss att den skulle fyllas med gas och inte ville att gasen skulle ta sig ut ur provröret. Vi var också tvungna att hålla i gummislangen då den lätt flyttade på sig. Vi la sedan i magnesiumbandet i saltsyran, satte på en gummikork på provröret med sidorör och observerade vad som hände. En reaktion startade, magnesiumbiten blev vit och det började bubbla, vi såg en gas bildas som gick igenom gummislangen till det vattenfyllda provröret i kristallationsskålen. Vi kände även försiktigt på provröret med sidorör att den var varm. Gasen tryckte ut vattnet ur... Köp tillgång för att läsa mer

Framställning av ett salt | MgCl2 | Labbrapport | Kemi 1

[0]
Inga användarrecensioner än.