Framtida yrke: Djursjukvårdare och djurskyddsinspektör | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 1
  • Annat
  • Inget betyg givet
  • 14
  • 2463
  • PDF

Framtida yrke: Djursjukvårdare och djurskyddsinspektör | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om elevens framtida yrke, som djursjukvårdare eller djurskyddsinspektör. Här beskrivs vilken utbildning man behöver gå för att bli en legitimerad djursjukvårdare eller djurskyddsinspektör. Uppgiften tar också upp alternativa utbildningsvägar, lön och arbetstider som förekommer i yrket, arbetsmiljö, framtidsutsikter och vad man som övrigt ska tänka på. I slutet av uppgiften finns en jämförelse mellan de två yrkena.

Innehåll

Mitt yrke & Min utbildning

1. Djursjukvårdare
1.1 Utbildning
1.3 Löner och arbetstider
1.4 Arbetsmiljö
1.5 Framtidsutsikter
1.6 Övrigt
2. Djurskyddsinspektör
2.1 Utbildning
2.2 Alternativ utbildningsväg
2.3 Löner och arbetstider
2.4 Arbetsmiljö
2.5 Framtidsutsikter
3. Diskussion
4. Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

För att bli en legitimerad djursjukvårdare ska man ha gått en 9 årig grundutbildning. Efter grundutbildningen går man en 3 årig gymnasieutbildning på ett av naturbruken i Sverige t.ex. Stiernhööksgymnasiet som ligger i Rättvik. Naturbruksgymnasiet erbjuder en hel del kurser där b.la. matte 1, svenska 1 och engelska 5 ingår, men för att få en högskole -förberedande utbildning behöver man lägga till engelska 6 och svenska 2 och 3. På högskolan går man en utbildning som... Köp tillgång för att läsa mer

Framtida yrke: Djursjukvårdare och djurskyddsinspektör | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.