Framtiden energiförsörjning | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Naturkunskap 1b
 • B
 • 7
 • 2301
 • PDF

Framtiden energiförsörjning | Rapport

En rapport om framtiden energiförsörjning. I rapporten redogörs för olika typer av energiframställning (kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och solkraft), hur dessa fungerar och vilka för- och nackdelar som finns med respektive typ. Rapporten resonerar också kring framtidens energiförsörjning.

Lärarens kommentar

Intressant och välgrundat.

Innehåll

Framtiden energiförsörjning

1. Syfte och inledning
1.1 Syfte med rapporten
1.2 Inledning
1.2.1 Situationen inrikes och globalt
2. Resultat
2.1 Framställning av fakta om de olika energityperna
2.1.1 Kärnkraft
2.1.2 Vattenkraft
2.1.3 Vindkraft
2.1.4 Solkraft
3. Diskussion
3.1 Ställningstagande
3.2 Slutsats
4. Källförteckning

Utdrag

Syfte med rapporten
Syftet med rapporten är att ta fram hur framtiden energiförsörjning kan komma att se ut, vilka energikällor som kommer vara de allra mest avgörande för en ljus framtid, såväl globalt som inrikes. Vad kommer egentligen krävas för världen att bli helt fri från fossila bränslen, och hur kommer det se ut om vi inte blir det i tid? Det finns mycket frågor och besvara, men en sak som är säker är att hur framtiden kommer se ut är endast upp till oss människor själva, och hur mycket vi är redo att satsa för att få ren producerad energi.

Energi finns över allt, och vi människor behöver det för att kunna leva, såväl som det behövs för vårt hus skall bli varmt, till att våra fordon skall fungera. Listan är lång på var energin finns och vad den har för syfte, och skulle man skriva en rapport om energin generellt skulle listan bli oändlig. Det som dock tydligast kommer tas upp i denna rapporten är hur energiförsörjningen, främst till elektricitet och värme, för våra hem, fabriker och så vidare kommer se ut i framtiden. I princip inget om hur energiomvandlingen fungerar, eller varför vår kropp behöver energi, kommer tas upp i rapporten. Inte heller kommer det ges någon större en inblick i fordonens värld,och hur förutsättningar där kommer vara i framtiden, utan det är främst elektricitet och värme som är fokuset för denna rapporten... Köp tillgång för att läsa mer

Framtiden energiförsörjning | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-06-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa