Framtidens batteri | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 2
  • A
  • 1
  • 421
  • PDF

Framtidens batteri | Utredande text

En utredande text som diskuterar hur framtidens batteri kan se ut. Tekniken bakom bränsleceller redogörs för, och eleven har bifogat en bild som illustrerar hur ett batteri med bränsleceller ser ut.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Om det inte vore för batteriet skulle alla bärbara elektroniska apparater inte fungera och dagens samhälle är väldigt beroende av dem. Även om dagens batterier gör ett strålande jobb idag, finns det nackdelar som talar för användning av galvaniska celler. Det är tunga metaller som används i batterier som är dåligt för miljön och ibland kan batterierna även läcka farliga kemikalier. Men även att de ständigt förlorar ström även när de inte används. Existerar det något sorts ”batteri” som inte har dessa nackdelar? Kommer skillnaderna mellan galvanisk cell och dessa ”framtida batteri” erbjuda brister eller möjligheter för framtiden? Det finns många olika idéer om batteriet men det var två stycken som blänkte starkast.

Den första är att använda sig av en så kallad bränslecell. Bränslecellen fungerar genom att omvandla kemisk energi till elektrisk energi. Just att energiomvandlingen är kemiskt, begränsas inte verkningsgraden av Carnotverkningsgraden som begränsar förbränningsbaserade energisystem. En bränslecell är väldigt lik ett... Köp tillgång för att läsa mer

Framtidens batteri | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.