Framtidens energikällor | Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Fysik
  • B
  • 5
  • 1022
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Framtidens energikällor | Fysik

En enklare uppsats i Fysik (årskurs 9), där eleven kortfattat redogör för uppvärmning av våra bostäder och framtidens energikällor. Fokus ligger på solkraft, vattenkraft, vindkraft och tidvatten. Eleven beskriver även kärnkraften.

Lärarens kommentar

Det är bara sammanfattningen och källförteckningen som saknas för ett A.

Elevens kommentar

Skriv sammanfattning och källförteckning.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

FRAMTIDENS ENERGIKÄLLOR
- Sätt att värma bostäder
- Solkraft
- Vattenkraft
- Tidvattenkraft
- Vindkraft
- Kärnkraft

Utdrag

Solkraft:
I framtiden vi måste kunna använda förnyelsebara energikällor. Både för människan och naturen är solkraft ett bra alternativ. Solkraft är en väldigt gammal energikälla, länder runt medelhavet man har använt dem redan på forntida hus. Solen strålar på en timme energi, som motsvara hela mänsklighetens energiförbrukning. Om vi kunde ens ta hand om 0.01 procent av solens energi, så vi hade fyllt energi behoven. Nu forskas nya material för solceller. Som skulle vara effektivare och billigare. De gamla kiselceller har bytts ut moderna syntetiska organiska molekylceller som har mycket mer potential. Vi har börja forska om man hade möjligheter att bygga en ring runt jorden ovanför atmosfären, sån som en av Saturnus ringar fast med solpaneler... Köp tillgång för att läsa mer

Framtidens energikällor | Fysik

[0]
Inga användarrecensioner än.