Frankenstein och Crusoe | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 2
 • 730
 • PDF

Frankenstein och Crusoe | Jämförelse

En jämförelse av de två romanerna Robinson Crusoe och Frankenstein, skrivna under upplysningen respektive romantiken. Romanerna analyseras och jämförs utifrån de litterära epokerna, som även de beskrivs.

Utdrag

Syftet med denna utredande text är att analysera litteraturen från två olika epoker, jag har valt att analysera och jämföra Romantiken och Upplysningen eftersom att dessa epoker är tvärt emot varandra. Jag har läst Robinsson Cruise från upplysningen och Frankenstein från romantiken. Denna frågeställning som jag tänker besvara är, vad finns det för skillnader mellan författarna från de två epokerna?

Översiktligt kan man förklara Upplysningen som en tid mellan 1600-1700 talet där man ville att människan ska kunna använda sitt sunda förnuft och förstånd för att utvecklas om klara sig genom livet. Kyrkan, staten eller makthavare skulle inte stå bakom och styra människans eget tänkande och kunskaper. Samhällssystemet skulle vara grundat på förnuft och genom det skulle kunskapen ge människan frihet.

Romantiken varade mellan mitten av 1700-talet till början av 1800 talet. Epoken var ett... Köp tillgång för att läsa mer

Frankenstein och Crusoe | Jämförelse

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Jättebra lätt att förstå
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mycket bra uppsatssssssssss