Frankensteins Monster och utanförskap | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • VG
  • 2
  • 691
  • PDF

Frankensteins Monster och utanförskap | Essä

En essä där eleven undersöker temat "utanförskap" med utgångspunkt i tankarna och handlingarna av Frankensteins monster (ur "Frankenstein" av Mary Shelley). Fokus ligger bland annat på hur goda människor/varelser kan drivas till ondska på grund av andra människors illvilja.

Utdrag

Människan är en varelse som söker bekräftelse och acceptans från hennes medmänniskor. Hon är sällskapssjuk och önskar tillhöra en gemenskap. Frågan om utanförskap är en aspekt av det mänskliga livet som har ständigt lyfts fram i den skönlitterära världen. I den svenska klassikern Doktor Glas av Hjalmar Söderberg förtäljer huvudkaraktären Glas sig själv om människans vilja att lämna intryck hos andra: ”Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla, själen ryser inför tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.” Just detta citat belyser ett tema som är bärande för romanen Frankenstein (av Mary Shelley, 1818), nämligen utanförskap.

Vad är utanförskap? Utanförskap kan yttra sig på olika sätt för olika individer, speciellt... Köp tillgång för att läsa mer

Frankensteins Monster och utanförskap | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.