Frankrikes politiska system | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 3
  • VG
  • 4
  • 953
  • PDF

Frankrikes politiska system | Utredande text

En utredande text om Frankrikes politiska system. Eleven redogör bl.a. för landets parlamentariska process, de olika politiska partierna och landets förvaltning.

Innehåll

- Frankrikes politiska system
- Politiska grupper
- Förvaltning
- Rättsväsen
- Korruption
- Källor

Utdrag

Frankrike har en stark presidentmakt det innebär att deras statsskick är parlamentariskt. Landets parlament utgörs av nationalförsamlingen med 577 ledamöter, 22 stycken är för utomeuropeiska kolonier samt departement utsedda för fem år i enmansvalkretsar. Parlamentet i Frankrike består av två kammare. Man har senaten (348 senatorer) som väljs för nio år genom allmänna indirekta val och de förnyas med en tredjedel vart tredje år. Den andra kammaren d.v.s nationalförsamlingen väljs via allmänna direkta val för en period av fem år. Kamrarnas uppgift är att kontrollera att landets regering, utforma samt besluta om lagar som ska finnas i landet. Skulle det visa sig att kamrarna är osams då är det nationalförsamlingen som har sista ordet. I nationalförsamlingen utser man ledamöterna genom majoritetsval i enmansvalkretsar. Skulle det visa sig att ingen kandidat får över 50% av rösterna i sin valkrets, så har de som fått 12,5% rätten att ställa upp i en avgörande andra valomgång, där den som får flest röster är den som segrar. Senaten har 321 ledamöter. Ledamöterna i senaten väljs indirekt av ungefär 150 000 företrädare för regionalförsamlingar, kommunfullmäktige samt andra politiska instanser. Man har nitton senatorer som representerar de utomeuropeiska områdena och tolv senatorer företräder franska medborgare utomlands. Senaten framstod tidigare som en politisk konservativ kraft, och detta var eftersom att valsystemet gav landsbygden en stark... Köp tillgång för att läsa mer

Frankrikes politiska system | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.