Frankrikes statsskick | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 8
 • 3425
 • PDF

Frankrikes statsskick | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om Frankrikes statsskick som beskriver landets politiska system och jämför det med Sveriges statsskick. Dessutom tar arbetet upp tre olika perspektiv på vilket av dessa två länders statsskick som är bäst.

Innehåll

Frankrikes statsskick

- Bakgrund
- Frankrike - enhetsstat och republik
- Styrande och verkställande organet
- Beslutande organet
- Dömande organet
- Politik
- Likheter och skillnader mellan Frankrike och Sverige
- Fördelar och nackdelar med Sveriges statsskick
- Fördelar och nackdelar med Frankrikes statsskick
- Vad är bäst?
- Källförteckning

Utdrag

Det beslutande organet, som stiftar lagar, är ett parlament som är indelat i två kamrar, nationalförsamlingen och senaten. Att parlamentet är indelat i två kamrar säkerställer att alla de olika komponenterna i det franska samhället representeras så rättvist som möjligt. Tillsammans består det av 925 ledamöter, 577 mandat tillhör nationalförsamlingen som är den första kammaren och de resteranden 348 mandaten tillhör senaten som då är den andra kammaren. Kamrarnas uppgifter är att kontrollera regeringen och att medverka i lagstiftningen. Om de inte kan komma överens är det Nationalförsamlingen som... Köp tillgång för att läsa mer

Frankrikes statsskick | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och informativ