Franska- och Amerikanska Revolutionen | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia A
 • MVG
 • 4
 • 1645
 • PDF

Franska- och Amerikanska Revolutionen | Jämförelse

En jämförelse av den franska- och amerikanska revolutionen. Fokus ligger bland annat på bakgrund till de bägge revolutionerna samt deras respektive skillnader, likheter och konsekvenser. Eleven reflekterar även över hur revolutionerna haft betydelse för hur Sverige ser ut idag.

Lärarens kommentar

"Bra. Din text uppfyller kriterierna för MVG. Du kunde utvecklat din diskussion om vår historiska identitet något och skrivit mer om ex. jämlikhet som inte är baserad på kön."

Innehåll

- Likheter mellan orsakerna för revolutionerna
- Vad skiljer revolutionerna åt?
- Mina källor
- Värdering av källor

Utdrag

Bakgrunden till den amerikanska revolutionen var missnöjet i kolonierna med Storbritanniens skärpta politik, alltså politiken som handlade om skatter och handelsrelationer. Det var tretton kolonier som bildade en grupp som inte hade mycket gemensamt och bildade USA. Amerikanerna var kraftigt influerade av upplysningsfilosoferna, var dock motståndare till absolut monarki och såg inte det franska statsskicket som en förebild.
Det som fick igång revolutionen och det folkliga upproret i Amerika var tullar som England förde in för importerade varor. Syftet på de nya tullarna och skatterna som infördes 1768 var att få in pengar till britternas stadsskuld. Engelsmännen förbjöd också uppodlingen av ny mark vänster om Appalacherna för att slå vakt om pälshandeln. Detta var inte populärt hos amerikanarna eftersom kolonierna saknade representation i det styrande brittiska parlamentet. De tyckte att lagarna borde skrivas av en regering som representerade folket istället. Amerikanarna tyckte så eftersom de hade blivit påverkade av upplysningsidéerna. Amerikanarna betalade också skatt till England, och varför skulle de betala skatt när det inte ens gick till sig själva? England var ett var värdens mäktigaste länder på den tiden men när Engelsmännen höjde skatten igen gjorde amerikanarna uppror . De uppror som skedde kallar vi för Boston Tea Party.

Läget i frankrike var nu att landet var ett envälde och kyrkan var mäktig. På den här tiden beskattade både kyrkan och aristokratin det tredje ståndet. Under den här tiden hade också frankrike ett feodalsamhälle som fungerade så att kungarna delade ut län(landområde) till sina krigare. Där fick krigaren styra som han ville och ta upp skatt av de bönderna som bodde där. Det kungen fick i utbyte var krigare. Varje bonde skötte sin egen gård och använde sig av ”godsägarens” mark, för de fick bonden betala en avgift. Bonden... Köp tillgång för att läsa mer

Franska- och Amerikanska Revolutionen | Jämförelse

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Fick verkligen mycket hjälp av detta, uppskattar verkligen att du laddade upp uppsatsen och delade den med dig!
 • 2013-07-15
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Uppsatsen var bra, hjälpte till att bredda mig inom kunskaperna så att jag kunde komma vidare i mitt eget arbete
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  utmärkttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt