Franska Revolutionen | Bakgrund och Orsaker

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia B
 • C
 • 15
 • 4151
 • PDF

Fördjupningsarbete: Franska Revolutionen | Bakgrund och Orsaker

Ett längre fördjupningsarbete i Historia B, där eleven redogör för bakgrund och orsaker till den franska revolutionen. Fokus ligger bland annat på ståndssamhället, den enväldiga kungamakten samt den stora massans missnöje.

Lärarens kommentar

Den var översiktlig och utförlig, men skulle kunna bli mer nyanserad.

Elevens kommentar

Jag borde ha varit mer tydlig och nyanserad, samt förklarat vissa saker bättre.

Innehåll

1. Inledning 4
1.1 Syfte- och frågeställning 4
1.2 Materialpresentation och källkritik 4
2. Definitioner 7
3. Historisk bakgrund 8
4. Ämnesbehandling 8
4.1 Det orättvisa ståndsamhället 8
4.2 Den enväldiga kungamakten 9
4.3 Den stora massans missnöje 11
4.4 Upplysningens idéer sprids till Frankrike 12
5. Avslutande diskussion 12
6. Käll- och litteraturförteckning 14

Utdrag

"1.1 Syfte- & frågeställning:
Vad är orsakerna till franska revolutionen? Orsakerna till franska revolutionen var många, dålig skörd som ledde till missväxt, dålig ekonomi, förhållandet mellan befolkningen, det politiska systemet och de nya idéerna. Min avsikt är att fördjupa mig i dessa orsaker och förklara dem. Det intressanta med franska revolutionen är att den gjorde ett stort intryck på länder världen över, det var fransmännen som genomförde upplysningens idéer om ett nytt samhälle. Det krävs mod för att gå emot ett samhälle som funnits i flera år."... Köp tillgång för att läsa mer

Franska Revolutionen | Bakgrund och Orsaker

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den hjälpte mig mycket i min egna uppsats om Franska Revolutionen