Franska revolutionen | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 5
  • 2696
  • PDF

Franska revolutionen | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om den franska revolutionen. Eleven redogör för revolutionens händelseförlopp, samt dess olika orsaker och hur det franska samhället såg ut under tiden för revolutionen. Även revolutionens konsekvenser och nutida samhällspåverkan diskuteras.

Innehåll

Den Franska revolutionen

1. Inledning
1.2 Syfte
1.3 Metod
2. Arbete
2.1 Orsaker
2.2 Händelseförlopp
2.3 Konsekvenser
2.4 Charles Louis Montesquieu
2.5 Jämförelse
3. Sammanfattning
4. Källförteckning

Utdrag

Till skillnad från majoriteten av upplysningsfilosoferna så tyckte Montesquieu att ett aristokratiskt ståndssamhälle var nödvändigt. Hans uppfattning var att personer av högre ställning som skiljde sig från andra inte fick blandas med det vanliga folket. Då trodde han att den allmänna friheten skulle försvinna. Frankrikes problem hade enligt honom inte orsakats av ståndssamhället, utav av kungens stora makt. Revolutionens normer och värderingar förebådade alltså inte... Köp tillgång för att läsa mer

Franska revolutionen | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.