Franska revolutionen - före, under och efter | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • B
 • 4
 • 1848
 • PDF

Franska revolutionen - före, under och efter | Analys

En analys av den franska revolutionen som redogör för olika faktorer som kan kopplas till både före, under och efter revolutionen. Bl.a. upplysningen, den ökade handeln på 1600- och 1700-talet och industrialiseringen lyfts fram, och eleven diskuterar hur dessa faktorer relaterar till den franska revolutionen.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Franska revolutionen – före, under och efter

- Upplysningen
- Handel och kolonier
- Förändrad ekonomi
- Analys
- Franska revolutionen
- Napoleonkrigen
- Industrialiseringen
- Analys
- Frihet, jämlikhet och broderskap
- Påverkan av nutid

Utdrag

Upplysningen
Upplysningen varade från slutet av 1600-talet fram till 1800-talet. Naturvetenskapens genombrott var mycket viktig, kanske en av de viktigaste faktorerna till det stora flödet av idéer. Under denna tid gjordes många framsteg och utvecklingar som ledde till ett nytt synsätt på världen. Man började ifrågasätta saker och ting, speciellt ifrågasattes kyrkan men även kungarna. Filosoferna strävade efter en förändring, Voltaire och Rousseau var de två mest framgångsrika filosoferna under denna tid. Idéer som spreds var bland annat att makten skulle utgå från folket och människors olika rättigheter, att alla människor kunde tänka själva och att alla människor var lika mycket värda.

Under denna period började man även ifrågasätta hur samhället såg ut, filosoferna funderade på hur man skulle göra för att samhället skulle bli som allra bäst. Till exempel ansågs kungadömet av gud vara oförnuftigt, ett samhälle borde istället vila på naturrätten, alltså att människorna skulle ha rätt till liv, frihet och egendom.

Handel och kolonier
Under 1600- och 1700 talet utökades handeln runt om i världen. Flera länder var inblandade och en viktig del var den så kallade triangelhandeln. Den innebar att varor fraktades från Europa (framförallt England) till Västafrika. Det handlade bland annat om vapen och tyg, dessa byttes... Köp tillgång för att läsa mer

Franska revolutionen - före, under och efter | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse