Franska revolutionen | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia B
 • B
 • 4
 • 1334
 • PDF

Franska revolutionen | Frågor och svar

Frågor och svar kring den franska revolution, där eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

1. Hur ser Frankrike ut innan revolution?
2. Vad är det som orsakar revolutionen? När gå start skottet?
3. Blev det någon förändring i Frankrike efter revolutionen?

Innehåll

SAMHÄLLET OCH FOLKET UNDER OCH EFTER FRANSKA REVOLUTIONEN
- Inledning
- Frågeställningar
- Material och metod
- Frågeställning 1: Hur ser Frankrike ut innan revolutionen?
- Frågeställning 2: Vad är det som orsakar revolutionen? När går startskottet?
- Frågeställning 3: blev det någon förändring i Frankrike efter revolutionen?
- Sammanfattning
- Reflektion och analys
- Källförteckning

Utdrag

"Frågeställning 1: Hur ser Frankrike ut innan revolutionen?

Före revolutionen var Frankrike ett så kallat ståndssamhälle, adeln och präster hade privilegier som skattefrihet och tillhörde det högre ståndet. Kungamakten var en absolut monarki. Borgare, bönder och de rika borgklasserna tillhörde det ''tredje ståndet'', det tredje ståndet var även majoriteten av Frankrike och hade knappt något inflytande alls.

Adeln och prästerna fick driva in skatter från tredje ståndet för eget ändamål. Landet började sakta gå mot en missväxt och ekonomin var ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Franska revolutionen | Frågor och svar

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-13
  Bra skrivet, mycket bra information, men tar upp franska revolutionen väldigt kortfattat.
 • 2015-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ja det var bra på svarar områden på frågorna
 • 2016-03-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hjälpte mig skriva min uppsats
 • 2015-05-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra skriven text med mycket fakta