Franska revolutionen | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 9
  • 2740
  • PDF

Franska revolutionen | Rapport

En kort rapport om franska revolutionen som syftar till att ge en fördjupad bild av revolutionens orsaker, händelser och konsekvenser. Revolutionen jämförs också mycket kort med den så kallade arabiska våren.

Innehåll

Franska Revolutionen

1. Inledning
1.1 Syfte och frågeställning
1.2 Metod
2. Resultat
2.1 Händelsen
2.2 Orsaker
2.3 Konsekvenser
3. Diskussion
Källförteckning

Utdrag

I början av maj 1789 så samlades delegaterna i Versailles där dom fick lyssna på kungens finansminister då han presenterade deras ekonomiska problem.
Men av motsättningar kring röstningsproceduren så lamslogs generalständernas arbete. Det tredje ståndet, som bestod av bönder och borgare hade tilldelats dubbelt så många delegater än de andra stånden. Men eftersom röstningen skedde ståndsvis så kunde adeln och kyrkan med sina två röster förhindra sådana beslut som hotade deras egna intressen. Då krävde det tredje ståndet istället att församlingen skulle... Köp tillgång för att läsa mer

Franska revolutionen | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.