Internet och yttrandefrihet i Iran - Mänskliga rättigheter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Samhällskunskap
 • A
 • 2
 • 603
 • PDF

Internet och yttrandefrihet i Iran - Mänskliga rättigheter

En kortare fördjupningsuppgift som redogör för hur makthavarna i Iran utvecklat ett eget internet som de själva har makten att kontrollera och censurera. Eleven diskuterar bland annat betydelsen av detta för den iranska yttrande- och tryckfriheten. Jämförelser görs även med Nordkorea och Sverige.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

I din diskussion lägger du fram välutvecklade resonemang och du värderar och uttrycker ståndpunkter med välutvecklade och väl underbyggda argument.

Utdrag

"Iran, eget internet:
Iran har under året utvecklat och aktiverat ett eget internet som de själva ska kunna kontrollera och censurera efter vad de tycker är rätt och fel. Beslutet att avskärma sig från det globala internetet och skapa ett eget är något som blivit grunden för ytterligare starka protester och kritiker mot den Iranska regimen. Iran är det land i Mellanöstern med flest internetanvändare, mer än 36 miljoner användare.

I och med det nya regimstyrda internetet kommer dessa drabbas hårt. Regimen blockerar nämligen allt som kan anses 'omuslimskt', omoraliskt och som kan tänkas vara ett hot mot iranska värderingar. Till exempel har sidor som Google, Yahoo och Hotmail blockerats helt på grund av saker som den kränkande Muhammed-videon som laddades upp på YouTube..."... Köp tillgång för att läsa mer

Internet och yttrandefrihet i Iran - Mänskliga rättigheter

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Väldigt bra uppsats!
 • 2014-02-21
  jätte bra uppsats!:)