Fördjupning i Naturkunskap: Energikällor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Naturkunskap
 • VG
 • 2
 • 648
 • PDF

Utredande text: Fördjupning i Naturkunskap: Energikällor

En kortare fördjupning (utredande text) i energikällor. Eleven presenterar olika energityper och redogör sedan för kärnkraft, vindkraft och vattenkraft. Egna reflektioner kring miljövänlighet och effektivitet presenteras också.

Utdrag

Energi är något man varken kan omvandla eller skapa men det kan förändras. Det är svårt och förklara begreppet energi eftersom det finns så många former utav energi. Energityper: lägesenergi, rörelseenergi, värmeenergi, elektrisk energi, strålningsenergi. Kärnenergi, elastisk energi, gravitationsenergi, kemisk energi, solenergi

Min utredning ur detta uppsatsen är veta vilken är det bästa energikälla till värme, elektricitet och energi till transporter och varför bodde man ha nytta av det!

Jag har bestämt mig att skriva om kärnkraft, vindkraft och vattenkraft eftersom de har de minsta utsläpp av svavel, kväve och koldioxid. Egentligen så tro man oftast att vind och vatten kraft är det mest miljövänligaste valen än kärnkraft, men om man tänker efter så släpps det mycket farliga ämnen för naturen när man bygger, river sönder byggnaden och även när man håller igång den... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupning i Naturkunskap: Energikällor

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-27
  Skriven av Studerande på Termin 3
  bra skriven och resonerat bra
 • 2015-12-02
  Skriven av Studerande på Termin 7
  Deededdsdsdsdsxsxwxxx