Fördjupningsarbete: David Hume och Empirism

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi A
 • Inget betyg givet
 • 8
 • 1112
 • PDF

Fördjupningsarbete: David Hume och Empirism

Fördjupningsarbete i Filosofi A som redogör för David Humes teorier och kritik mot empirismen vad gäller kausalitet och induktion. Eleven presenterar först empirism som filosofisk inriktning och David Hume som filosof, och beskriver sedan Humes kritik mot empirismens. Vidare så diskuterar eleven "Humes problem" (kritiken mot sambandet mellan orsak och verkan).

Innehåll

En redogörelse av David Humes kritik mot Empirism

1. Inledning 3
1.1 Förord 3
1.2 Empirism – vad är det? 3
1.3 David Hume – Vem var han? 4
1.3 Syfte 4
2. Resultat 5
2.1 Fakta 5
3. Diskussion 6
4. Källförteckning 8

Utdrag

"1.2 Empirism – vad är det?
Empirism är en filosofisk inriktning som betonar erfarenheten som bas för vår kunskap. Detta i motsats till rationalismen som istället betonar förnuftet. Ordet empirism kommer från det grekiska ordet empeiri´a, vars innebörd är erfarenhet.

Empirism är en huvudlinje inom kunskapsteorin men är även betydande för andra delar av filosofin, exempelvis vetenskapsteori samt språkfilosofi.

Tre klassiska empirister är John Locke, George Berkeley och David Hume. Dessa var brittiska tänkare som levde under 1600- och 1700-talet deras huvudtankar om empirism kan sammanfattats i två teorier: bevisempirism och begreppsempirism.

Bevisempirism menar att en sats eller mening som uttalar ett faktum endast kan förstås med stöd av en persons erfarenhet.

Begreppsempirism menar att ett uttryck endast kan vara meningsfullt om dess betydelse kan bevisas genom erfarenhet eller om det kan bli definierat med hjälp utav andra uttryck..."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: David Hume och Empirism

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  David Hume, vilken människa, vilka ideer. Tackar.
 • 2015-06-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra skrivet, klart och tydligt