Fördjupningsarbete: Ekologiska Tomater - Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Naturkunskap A
  • A
  • 4
  • 1931
  • PDF

Fördjupningsarbete: Ekologiska Tomater - Naturkunskap

Diskussionsbaserad fördjupningsarbete i Naturkunskap A som, ur ett miljöperspektiv, jämför ekologiske tomater från Spanien med närodlade oekologiska tomater från Sverige.

Eleven besvarar bland annat följande frågeställningar:
• Vilket av alternativen är mest miljövänliga: vilka gifter används vid besprutning, och hur påverkar dem naturen i större utsträckning, hur mycket olja släpper ett flygplan ut som flyger emellan Spanien-Sverige?
• Hur behandlas odlare i Spanien?
• Hur ska man odla ekologiskt och fortfarande få tillgång till stora skördar?

Lärarens kommentar

Du uppfyller alla A-kraven. Snyggt!

Elevens kommentar

Vara mer nogrann med faktan.

Innehåll

Ekologiska tomater från Spanien eller oekologiska tomater från Sverige ?
Inledning
Frågeställning
Diskussion
- Samhällsvetenskapligt perspektiv
- Naturvetenskapligt och ekonomiskt perspektiv
Handlingsalternativ
Källor

Utdrag

"Diskussion:
Under vinterhalvåret i Sverige finns det ingen tillgång till närodlade tomater, därför måste de helt enkelt importeras då det är stor efterfrågan på tomater. Under sommarhalvåret däremot, finns det tillgång till svenska tomater. Frågan är vilket alternativ som är mest miljövänligt.

Att antingen transportera ekologiska tomater från Spanien (under vinterhalvåret) eller odla oekologiska men närodlade tomater (under sommarhalvåret)

Samhällsvetenskapligt perspektiv:
Frågan grundar sig i vilken årstid det är. Först och främst är det stor efterfrågan på tomater även vintertid vilket gör att man inte kan utesluta att importera dem. Frågan är varför det i över huvud taget odlas oekologiska tomater i Sverige? Sverige är ett välfärdsland som har råd att enbart odla ekologiska tomater. Odlare i U-länder tvingas arbeta i växthus för att få mat för dagen. I de fattigare delarna av Spanien odlas flest tomater i landet."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Ekologiska Tomater - Naturkunskap

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-05-21
    Tack Tack ! Den var bra !