EU:s historia, funktion och institutioner

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • G
 • 7
 • 2357
 • PDF

EU:s historia, funktion och institutioner

Ett fördjupningsarbete som redogör för Europeiska Unionen (EU), utifrån tre frågeställningar:

- Vad är EU?
- Vad gör och arbetar den?
- Varför skapades den?

Vidare så presenterar eleven även vilka institutioner som finns inom EU.

Innehåll

Europeiska Unionen
- Vad är EU?
- Hur skapades EU?
- Vad gör EU?
- Religion och språk i EU

Institutioner inom EU
- Europaparlamentet
- Europeiska kommissionen
- Europeiska unionen råd
- Domstolen
- Europeiska revisionsrätten

Sammanfattning
- Frågor

Källförteckning

Utdrag

VAD ÄR EU?
Europeiska unionen (EU) är en grupp av länder vars regeringar samarbetar. EU är ett samarbete mellan 27 demokratiska europeiska länder som arbetar tillsammans för fred och välstånd för att bilda ett gemensamt fördelaktiga ekonomiska och politiska samhället.
Varje land måste betala pengar för att bli medlem. De gör oftast detta genom skatter. EU använder dessa pengar för att ändra människors sätt att leva och göra affärer i Europa. Länder ansluter sig till EU eftersom de tror att de kommer att dra nytta av de förändringar som EU gör.

Dessa är de 27 länderna i EU med de datum när de gick:... Köp tillgång för att läsa mer

EU:s historia, funktion och institutioner

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra men språket och strukturen kan förbättras
 • 2017-01-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet och bra informationer
 • 2014-02-14
  bra skrivet mycket fakta och info.