Fördjupningsarbete: Eutanasi (aktiv dödshjälp)

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Religionskunskap A
 • VG
 • 4
 • 1178
 • PDF

Fördjupningsarbete: Eutanasi (aktiv dödshjälp)

Ett fördjupningsarbete om eutnasi (aktiv dödshjälp), där eleven först redoför för eutanasins bakgrund och historia, och sedan diskuterar eutnasi ur tre etiska principer (godhetsprincipen, autonomiprincipen, rättviseprincipen) samt tre etiska teorier (konsekvensetik, sinnelagsetik, pliktetik).

Utdrag

Inledning: Ämnet eutanasi har alltid berört mig mycket. Varje gång det dök upp i medierna eller i diskussioner med mina anhöriga har det dragit min uppmärksamhet. Jag har funderat mycket över detta ämne. Eftersom vi inte fattar beslutet att börja livet (komma till världen), kan vi då själva avsluta våra liv? Vilka liknelser finns det mellan begreppen självmord och eutanasi? Varför vill bara vissa personer med obotliga sjukdomar dö, medans de andra kämpar för sina liv? Kan en obotlig sjukdom göra ett liv mindre värt? Vilka resurser måste man ha i livet för att klara av en sådan svår situation? Och hur värderar vi våra liv? Jag kommer även att diskutera frågan ur de olika etiska teorierna, principerna och religiösa sammanhang.

Bakgrund/Historik:
Ordet eutanasi kommer från grekiska och betyder ursprungligen en lugn död som inte föregås av smärta eller ångest. Idag används begreppet främst inom sjukvården, också känt under namnet aktiv dödshjälp. Ordet har även använts av nazisterna under andra världskriget i form av ett täckord för utrotandet av kroniskt sjuka och utvecklingsstörda, vilket gav oss ännu en synvinkel på termen (hur dödshjälp kan få en kriminell användning). Nazitysklands eutanasiprogram diskuteras därför fortfarande och tas ofta upp i dagens etiska diskussioner... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Eutanasi (aktiv dödshjälp)

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Reflektionen var bra och var det som gav mig mest hjälp! Bättre källförteckning.
 • 2014-05-09
  BRA och intressant! Kunde dock ha kopplat till etikmodellerna mer!