Fördjupningsarbete: Genus i språket - Svenska C

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fördjupningsarbete: Genus i språket - Svenska C

Ett längre fördjupningsarbete som undersöker genus i språk, med särskilt fokus på om och hur jämställdhet påverkas av det svenska språket i ljuset av genus. Eleven svarar bland annat på följande frågor:

- Vad är språk och hur påverkas det av genus?
- Vilka olika exempel finns det, som manifesterar svaret på fråga 1?
- Om det finns skillnader mellan könens kommunikation, varför finns de och vilka är de?
- Avslutande diskussion: Påverkar svaren på 1-3 jämställdhet?

Innehåll

1 Inledning 3
1.2 Syfte 3
2 Bakgrund 3
3 Metod och material 3
4 Resultat 3
5 Vad är språk?
5.1 Genus i språket 4
5.2 Hen och jämställdhet 4
5.3 Genitala smeknamn 6
6 Forskning om genus och språk 6
6.1 Utbildning ur ett genusperspektiv 7
6.2 Kommunikationsskillnader 8
7 Hypoteser 7
7.1 Skillnad 7
7.2 Brist 8
7.3 Dominans 8
8 Diskussion av resultat 9
9 Avslutande reflektion 9
Källförteckning 10

Utdrag

"1 Inledning

Har du tänkt på att vårt språk avslöjar personlig information om dig som individ? Språket innehåller könsspecifika pronomen som talar om vilken tidsepok du tillhör, civilstatus, kön och normativ identitet. Detta sker mer eller mindre omedvetet om du inte reflekterar över ditt och andras språkbruk. Vad säger språket om dig? Vilken status och auktoritet tilldelas du?

2 Bakgrund

Språket är en gemensam nämnare, oavsett vilket kön eller könsidentitet du anser dig ha, därför utreder den här uppsatsen ett begränsat område av genus i språket.

Kvinnor har genom historien kämpat och kämpar än idag för bland annat rösträtt, rätt till utbildning och jämställd lön. Sidor av en verklighet som en man troligtvis inte upplever eller känner till på grund av sitt köns fördelar.


3 Metod och material

Jag använder mig av litteraturläsning: relevanta artiklar med studier som berör ämnet genus, ordlistor, inspelade föredrag och nyhetsflöden för att göra en kvantitativ undersökning. Materialet har studerats bitvis och selektivt strukturerats efter frågeställning."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Genus i språket - Svenska C

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra arbete med mycket inspiration. Avancerat språk samt bra källhänvisningar
 • 2015-03-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Välutfört samt nyanserat, en klarare inledning samt avslutning hade varit gediget.
 • 2016-09-19
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra bra bra bra bra bar bra......
 • 2015-06-05
  bra, man får inspiration!