HIV och AIDS i Sydafrika

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 3
 • Samhällskunskap
 • VG
 • 31
 • 6243
 • PDF

HIV och AIDS i Sydafrika

Ett längre fördjupningsarbete kring HIV och AIDS, med särskilt fokus på sjukdomens spridning i Sydafrika.

Syfte och frågeställningar

Syftet med mitt fördjupningsarbete är att få en inblick i och fördjupa mig i problematiken kring aids främst i ett av de hårdast drabbade länderna, Sydafrika. För att få fram den fakta jag är intresserad av finns vissa huvudfrågor som kommer besvaras löpande i texten för att senare leda fram till analys, egna värderingar och åsikter.

- Vad är hiv/aids?
- Hur ser smittspridningen ut i världen?
- Hur påverkas samhället i Sydafrika?
- Hur ser kvinnans situation ut i landet?
- Hur påverkar apartheid Sydafrika än idag?

Innehåll

1. INLEDNING
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
3. KÄLLOR OCH METOD

4. HIV/AIDS
5. Historia
6. Överföring
7. Diagnos
8. Symptom
9. Behandling
10. Smittspridning i Världen
11. Tillgång till behandling

12. SYDAFRIKA
13. Geografi och natur
14. Historia
15. Befolkning
16. Språk
17. Religion
18. Utbildning
19. Hiv/aids
20. Ekonomi
21. Kvinnans situation
22. Ledarskap

23. RSULTAT OCH EGNA KOMENTARER
24. Hiv och aids påverkar alla

25. SAMMANFATTNING
26. KÄLLFÖRTECKNING

Utdrag

Inledning
Detta fördjupningsarbete ingår i Samhällskunskapskursen B och det är anledningen till att den här uppsatsen blir till. Ämnet fick mig att vilja veta mer om just aids och dess konsekvenser då vi i Sverige inte är speciellt bekanta med problemen. Avhandlingen börjar med en generell förklaring och beskrivning av begreppet aids och dess smittspridning i världen. Jag övergår sedan till en beskrivning av Sydafrika och tittar på hur deras problem ser ut och hur dessa påverkar samhället negativt. Avslutningen innefattar de resultat jag kommit fram till och mina egna kommentarer samt en sammanfattning av mitt arbete och hänvisningar till mina använda källor för vidare intressant läsning.

---

Överföring
HIV-viruset överförs via kroppsvätskor som blod, vävnad, sperma, vaginalsekret, modersmjölk och via graviditet. Kondomen vare sig den är mannlig eller kvinnlig är den mest effektiva förebyggande åtgärden mot HIV-smitta vid könsumgänge.

Diagnos
Hivtestet tas genom blodprov i armvecket och vid analys kan en diagnos ställas om antikroppar mot hiv finns i blodet. Det kan ta upp till tre månader innan immunsystemet utvecklat antikroppar och hiv kan ses på blodprov. Under den tiden är man som mest smittsam... Köp tillgång för att läsa mer

HIV och AIDS i Sydafrika

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den innehåller mycket fakta vilket är bra. Smittspridningen i världen gav mig mest hjälp.
 • 2014-02-21
  mycket bra gymnasie arbete, bra jobbat.
 • 2014-06-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  den var ganska bra, är nöjd