Jämställdhet i Sydkorea och Saudiarabien

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 3
  • IG
  • 3
  • 993
  • PDF

Jämställdhet i Sydkorea och Saudiarabien

En kortare fördjupningsuppgift som undersöker jämställdhet i Sydkorea och Saudiarabien. Situationen i Sydkorea illustreras med hjälp av att presentera löneutvecklingen från andra världskriget fram till idag. I fördjupningen av jämställdhet i Saudiarabien lägger eleven särskilt fokus på islam och det saudiarabiska rättssystemet.

Innehåll

- Jämställdheten i Sydkorea
- Jämställdhet i Saudiarabien

Utdrag

"Jämställdheten i Sydkorea:
Fram till 1945 var Korea en japansk koloni, och som en sådan var den väldigt konservativt styrd med mannen som en familjs överhuvud och den som kvinnorna länkades till tills det de giftes bort. Vid självständigheten fortsatte den politiken. Det är en gammal asiatisk tradition att mannen i den dominerande i familjen och även i sällskap med andra kvinnor. Så även i Korea.

Fram till 2008 gällde en familjesystem (kallad Hoju) från 1898 som lagstadgade den mansdominerande positionen med kvinnor juridiskt bundna till män, antigen fäder eller makar. En frånskild moder med barn räknade inte som en familj ur ett rent juridisk perspektiv. Den la också restriktioner på kvinnors rättigheter på vida områden. Hoju sträckte sig också till styvbarn och de adoptiva."... Köp tillgång för att läsa mer

Jämställdhet i Sydkorea och Saudiarabien

[0]
Inga användarrecensioner än.