Kinas politik och ekonomi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 3
 • VG
 • 3
 • 909
 • PDF

Kinas politik och ekonomi

Ett fördjupningsarbete om Kina där eleven redogör för Kinas demografi, geografi, politiska system, förhållandet till Tibet samt landets nyare ekonomiska historia. Vidare så redogör eleven även för de enorma investeringar som Kina gjort under de senaste åren.

Utdrag

"Kina tillhör ett av världens största länder och det bor ca 1,2 miljarder människor där. I huvudstaden Peking lever det fler människor än i hela Sverige. Kinas yta är dock inte lika stor som Europas, utan det skiljer ca en miljon km2. Det kinesiska kommunistpartiet har ett väldigt stort inflytande genom att de kontrollerar nästan alla beslut som tas, exempelvis inom domstolarna. På detta sätt blir kommunistiska partiet den ledande rollen i samhället.

Kina sägs vara en auktoritär regim och har egentligen ingen bakgrund i demokrati utan en tusenårig historia av auktoritär tradition med dynastier fram tills det att kommunismen, Maos fasta hand över folket, tog över. Kina har ett kommunistiskt styre vilket innerbär att ideologin för det kommunistiska partiet är att staten ska äga allt."... Köp tillgång för att läsa mer

Kinas politik och ekonomi

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra skrivet och inspirerade och hjälpande !!
 • 2014-11-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycke bra och du var väldigt tydlig me texten!!
 • 2016-09-22
  mycket bra skrivit tack
 • 2014-05-10
  den var bra!kjdfhskjf dsfhdsjafh sdkjhfdskfhskf !!