Fördjupningsarbete: Kärnkraft

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Teknik
 • B
 • 10
 • 1807
 • PDF

Fördjupningsarbete: Kärnkraft

Ett fördjupningsarbete från årskurs 9 (Teknik) som tittar närmre på kärnkraft. Eleven redogör bland annat för hur energi bildas i ett kärnkraftverk, den kemiska processen, reaktorn, uran samt för- och nackdelar med kärnkraft. Vidare så presenteras även kärnkraftens historia, kärnkraften i Sverige samt "snabbfakta" och källor.

Innehåll

Hur bildas energin?
Kemiska processen
Reaktorn
Uran
För och nackdelar
Kärnkraftens historia
Kärnkraft i Sverige
Snabbfakta
Källor

Utdrag

Hur bildas energin?
1. I reaktorn kokas vattnet till ånga.
2. Från reaktorn leds ångan ut genom ett stort ångrör.
3. Röret leder till en turbin som i sin tur driver generatorn. Från generatorn leds elen genom stora kraftledningar till städer och fabriker.
4. Efter ångan passerat turbinen kyls den ner i en kondensor. Genom att ta in kallt havsvatten som kyler ner rören. När ångan sedan åker där igenom svalnar det till vatten på nytt.
5. Havsvattnet som leds ut i havet igen och är några grader varmare.
6. Från kondensorn pumpas vattnet tillbaka till reaktorn, där det värms om på nytt. I ett kärnkraftverk går vattnet alltid runt i ett kretslopp. Vattnet kokas och kyls om och om igen.

Kärnkraftverk fungerar som ett konventionellt värmekraftverk. Det är alltså ett kondenskraftverk, som kokar vatten till ånga. Istället för att bränna ved, kol eller olja så använder man fission som också ger en stark värmeutveckling. Vattnet börjar koka i reaktorn när den starka värmeutvecklingen från fission sker... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Kärnkraft

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-28
  Riktigt bra! Hjälpte mig sjukt mycket när man är 1 månad sen med inlämningen!
 • 2014-05-19
  den svarade ej på så mycket men helt ok