Kvinnoförtryck inom Islam - Mänskliga rättigheter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap C
 • MVG
 • 15
 • 4749
 • PDF

Kvinnoförtryck inom Islam - Mänskliga rättigheter

Ett längre fördjupningsarbete som undersöker förtryck av muslimska kvinnor. Eleven redogör för synen på kvinnan i Islam, sharia för kvinnor samt kvinnoförtryck i Iran och Irak. Vidare så reflekterar eleven även personligen över hur framtiden ser ut för kvinnorna inom Islam samt hur man kan förändra dessa kvinnors situation.

Eleven tar utgångspunkt i följande frågor:
- Hur ser muslimerna själva på kvinnan i Islam?
- Är kvinnorna förtryckta i västvärlden?
- Hur kan man förändra kvinnornas situation? Är det en fördom att muslimska kvinnor är förtryckta?
- Vad säger FN-mänskliga rättigheter, framtidsperspektiv?

Innehåll

- Synopsis 3
- Varför valde jag detta ämne? 4
- Vad Säger muslimerna själva? 4
- Hur ser muslimerna själva på kvinnan i Islam? 4
- Vad tycker muslimerna själva är positivt gällande kvinnosynen i deras religion? 4
- Arabvärldens syn på muslimska kvinnor 5
- Sharia för Kvinnorna 6
- Kvinnoförtrycket i Iran och Irak 8
- Reflektion 9
- Hur kan man förändra kvinnornas situation? 9
- Reflektion 11
- FN – Mänskliga rättigheter/ Framtidsperspektiv 12
- Framtidsperspektiv 13
- Reflektion 13
- Slutreflektion 14
- Källförteckning 15

Utdrag

Synopsis
Jag har valt detta ämne för att det sker förtryck på muslimska kvinnor varje dag. Även i Sverige blir dom förtryckta utan att vi märker det. Det finns kvinnor som inte får skaffa jobb och blir rangordnade sämre bara för att dom är just kvinnor. Därför har jag bestämt att forska om det och försöka att hitta svar på mina frågor. Min frågor är:

Arabvärldens syn på muslimska kvinnor samt västvärldens syn på muslimska kvinnor. Är kvinnorna förtryckta i västvärlden?

Hur kan man förändra kvinnornas situation?
Är det en fördom att muslimska kvinnor är förtryckta?

Vad säger FN-mänskliga rättigheter, framtidsperspektiv?

Jag hoppas att under min period när jag arbetar med det här att jag får svar på dessa frågor och gör ett bra arbete.

---

Hur ser muslimerna själva på kvinnan i Islam?

De säger till exepel; kvinnorna som visar sina kroppar och når framgång i denna värld hyllas. Men när kvinnan bär slöja, täcker håret eller som sätter sin religion över världsliga sysslor ses hon genast som förtryckt. Man undrar om detta är fallet för även för kvinnor av andra religiösa övertygelser eller gäller enbart Islam. Många av dem beskriver slöjan som en befrielse ifrån kraven att uppfylla orealistiska stereotyper.

Men år 600 så var kvinnorna ännu mer förtryckta än de är nu, så Islam var säkert en förbättring just då, men nu har det gått 1400 år och mycket har blivit omodernt..

Enligt islam har kvinnan rätt att äga egendom och då styra över sina tillgångar för att exempelvis handla och ge till välgörenhet. Ingen kan nyttja kvinnans egendom utan hennes medgivande. Islam gav kvinnan en formell arvsrätt. Kvinnan har rätt till utbildning då tillägnande av kunskap är en skyldig het för alla muslimer, män som kvinnor... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnoförtryck inom Islam - Mänskliga rättigheter

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-04-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var bra skrivet men allt som står stämmer inte riktigt,,Profeten muhammed sade själv att man skulle ta väl hand om kvinnor,,dvs många följer inte det religiösa ,,det är fakta och ej min åsikt
 • 2014-05-24
  den är bra skrivet, bättre grammatik, bättre källkritik och borde använda fler källor
 • 2015-02-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra men grammatiken kan dock förbättras.