Demokrati i Ryssland - Fördjupningsuppgift i Mänskliga rättigheter

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1381
 • PDF

Demokrati i Ryssland - Fördjupningsuppgift i Mänskliga rättigheter

En fördjupningsuppgift som undersöker Ryssland ur ett demokratisk perspektiv. Eleven undersöker bland annat Rysslands institutioner, media, föreningsfrihet, utbildningsnivå, välfärdssystem och ekonomi, och redogör sedan för vad han anser Ryssland saknar innan landet kan anses demokratiskt.

Elevens kommentar

Skulle kunna skriva mer :/

Innehåll

- Inledning
- Institutioner
- Media
- Föreningsfrihet
- Utbildningsnivå
- Välfärdssystem
- Ekonomi
- Sammanfattning

Utdrag

"Inledning: Denna uppgift går ut på att ta reda på om ett land följer alla lagar som krävs för att det ska ses som demokratiskt, eller vad som behöver ändras för att landet ska ha någon chans för att kunna bli demokratiskt.

Jag ska undersöka om Ryssland har allt som krävs för att vara demokratiskt och om inte vad är det då som saknas? och vad man kan göra för att få den och bli ett demokratiskt land. För att göra detta måste jag först ta reda på hur situationen är i landet med dessa punkter;

Institutioner (rättvisa och pålitligt valsystem bl.a.), media (fri media i landet?) Föreningsliv (diskussions mötesplatser bl.a.) utbildningsnivå (kan de läsa skriva? är utbildningen landets prioriteringar?) välfärdssystem (finns det välfärdspolitik? dvs. sjukvård bl.a.) ekonomi (BNP/capita? Hög? Låg?) skatt (finns det svart jobb, vill människor betala skatt?) Internationell press (Länder från utlandet som kanske skulle vilja förhindra landet från att utveckla sig till demokratiskt?) olja, etniska faktorer (människor som tycker olika, demonstrerar mot varandra, vilket förhindrar en utveckling till ett demokratiskt land?)"... Köp tillgång för att läsa mer

Demokrati i Ryssland - Fördjupningsuppgift i Mänskliga rättigheter

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  den är väldigt bra arbete tyker jag
 • 2016-02-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Lärde mig mycket, bra.