Fördjupningsarbete om Östersjön

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 8
 • 2074
 • PDF

Fördjupningsarbete om Östersjön

Ett fördjupningsarbete om Östersjön, skriven i Naturkunskap 1b. Först ges en introduktion till Östersjön (och dess föroreningar), och sedan ligger fokus framför allt på djurlivet i Östersjön. Eleven undersöker bland annat vilka arter som lever i blåstången, hur individrika de är, och hur hon gått tillväga för att undersöka detta.

Innehåll

Syfte
Bakgrund
- Ett speciellt hav
- Varför är Östersjön så förorenat?
- Djurlivet i Östersjön
Metod och Resultat
Resultat
Diskussion

Utdrag

"Bakgrund:
Ett speciellt hav.
Östersjön är ett hav som ligger i nordöstra Europa. Östersjön är väldigt speciellt hav på många sätt, och nu ska jag berätta om några av anledningarna till detta;

- För det första så är Östersjön ett brackvattenhav, världens största till råga på allt. Att vattnet är bräckt innebär att vattnet är en blandning av sött och salt. Om salthalten är mellan 0,5 – 30 % så räknas det som brackvatten. I Östersjön är vattnet bräckt därför att det kommer in saltvatten från atlanten och sötvatten från älvar och mindre vattendrag som mynnat ut från alla de länder som ligger runt omkring havet.
- Östersjön är ett väldigt ungt hav och har bara existerat i c:a 10 000 år.

- Med tanke på havets yta så har Östersjön en otroligt liten vattenmängd, detta beror på att havet är väldigt grunt.
- Havet är instängt, och var från början bara en sjö (därav namnet). Detta bidrar till att det är ett väldigt långsamt vattenutbyte, det tar hela 30 år för vattnet att bytas ut.

- Östersjön är ett av världens förorenade hav, detta beror på att det är över 80 miljoner människor bor runt och utnyttjar det. T.ex. så rinner det ut floder från 14 stycken länder i Östersjön, som alla innehåller ämnen som är dåliga för havet..."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete om Östersjön

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bästa fördjupningsarbete i någonsin
 • 2015-09-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte väldigt mycket! Bra uppsats
 • 2016-03-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2014-06-02
  ......................