Warszawas Getto | Andra Världskriget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • C
  • 10
  • 2294
  • PDF

Warszawas Getto | Andra Världskriget

Ett fördjupningsarbete vars syfte är att undersöka Warszawas getto (Polen) under andra världskriget. Fokus ligger på gettots uppkomst och levnadsförhållanden (bland annat genom återberättande av berättelser från faktiska invånare) samt reaktionen på tyskarnas behandling. Eleven tar utgångspunkt i följande frågor:

- Hur utvecklade Tyskarna gettot i Warszawa?
- Hur var levnadsförhållandena i gettot?
- Hur reagerade judarna på Tyskarnas behandling?

Innehåll

- Inledning 2
- Syfte 2
- Bakgrund 2
- Källor & Metod 3
- Undersökning 5
- Hur utvecklade Tyskarna gettot i Warszawa? 5
- Hur var levnadsförhållanden i gettot? 5
- Hur reagerade judarna på Tyskarnas behandling? 6
- Bilaga 7
- Avslutning 8
- Källförteckning 9

Utdrag

Inledning
Jag har valt att fördjupa mig i Warszawa gettot. Anledningen till att jag gjort det valet, är att jag känner så djupt för dessa människor, för judarna, som utsattes för detta hemska. Innan denna arbetsuppgift hade jag inte läst så mycket om gettot, min kunskap på området är mycket begränsad. Jag tycker det ska bli intressant att fördjupa mig i ämnet även på grund att vi har judiska vänner i Warszawa och vi har besökt staden för ett antal år sedan. Ytterli-gare en anledning till att jag valt ämnet, är att det är svårt att inse den ofantligt stora mäng-den människor som var drabbade.

Bakgrund
Nazisternas ideologi var att en enda människa skulle styra hela landet, för det var bäst för nationen och att landet skulle bestå av straka människor. Den människoras som Hitler ansåg vara den bästa, var arierna. För att bara få den ras måste alla andra bort och den människo-grupp som blev anklagad var judarna.
När Tyskland hade övertagit Polen 1939, bestämde de att alla judar skulle bo på samma ställe. De fick lämna sina hem och flytta till getton, bland annat i Warszawa. 1... Köp tillgång för att läsa mer

Warszawas Getto | Andra Världskriget

[0]
Inga användarrecensioner än.