Fördjupningsuppgift: 1700-talet i Sverige

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Historia B
  • G
  • 3
  • 1088
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: 1700-talet i Sverige

Fördjupningsuppgift i Historia B (fördjupningsarbete) där eleven försöker beskriva hur människorna i Sverige levde under 1700-talet, med särskilt fokus på ekonomiska system, politiska händelser och krig. Stormaktstiden och Frihetstiden inverkan på det svenska folket diskuteras, samt begrepp som merkantilism och det Ostindiska kompaniet.

Innehåll

Projekt Göteborg
Förord
Stormaktstiden: 1611 - 1718
Frihetstiden: 1719-1772
Källförteckning

Utdrag

"Förord:
Jag har valt att bege mig in på 1700-talets Göteborg för att det var en tidsperiod för radikala förändringar, oro och hopp. Det som intresserar mig mest är nog rikets krigshistoria och hur stormakterna utökade makten.

Det var en tid för svåra och avgörande beslut för hur Sverige och dess befolkning skulle ha det då och ända fram tills idag. Jag kommer inte att berätta alldeles för mycket om krigshistorian utan jag ser det mer som en grund för hur det påverkade handeln och människorna i Göteborg och hur det var att leva och arbeta i staden just under denna tid.

Stormaktstiden: 1611 - 1718
Under denna tid hade Sverige ett ekonomiskt system som kallades merkantilismen, den gick ut på att en nations välstånd, kungens makt och rikedom avgjordes på hur mycket guld och silver som fanns i landet. Det var som ett spel, det gällde att samla in så mycket ädelmetall som man bara kunde och det gjorde man genom att ha en stark kung och en värnpliktig armé, trogen att tjäna kungen och sitt land."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: 1700-talet i Sverige

[0]
Inga användarrecensioner än.