Fördjupningsuppgift: Demokrati, Diktatur och Regering

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Demokrati, Diktatur och Regering

En fördjupningsuppgift som undersöker skillnaden mellan demokrati och diktatur, bland annat med fokus på historia, politiskt inflytande, ekonomiska system samt för- och nackdelar. Vidare så redogör eleven även för begreppen regering och riksdag. Fördjupningsarbetet är skriven i Politik och hållbar utveckling.

Lärarens kommentar

Jag fick ett B, den innehöll allt utom vilka olika typer av demokratier som finns!

Elevens kommentar

Nämn demokraterna så ska det gå bra!

Innehåll

Demokrati
- Demokrati i historien
- Politiskt inflytande
- Demokratins ekonomi
- Vad är en demokrati?
- Diktatur eller demokrati?

Diktatur
- Diktaturer i historien och idag
- Vad talar för en diktatur?

Sverige - En demokrati eller diktatur?

Riksdag och regering
- Minoritet eller majoritet?

Källor

Utdrag

"Demokrati:
Vi kallar Sverige ett demokratiskt land och är i stort sätt nöjda med den politik, de levnadsätt och dem rättigheter vi har. Andra länder skulle säga att Sverige inte alls är ett så demokratiskt och fantastiskt land som vi skulle vilja tro.

Det leder mig till frågan, vad är egentligen en demokrati? Är det rätten att välja själv? Yttrandefrihet? Att det inte finns någon censur? Eller grunden till ett harmoniskt samhälle?

Demokrati i historien:
Demokrati är ett begrepp som myntades ur den gamla grekiskan och är en synonym för folkstyre. Det var redan innan vår tideräkning startade som Grekerna byggde upp den första demokratin i världen, vilket har kommit att betyda för människor världen över än idag.

I det antika Grekland var man tidiga med att utvecklas. Man införde en rösträtt för män i samhället som var över tjugo år gamla..."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Demokrati, Diktatur och Regering

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-10-08
    Skriven av Elev på Årskurs 9
    Väldigt bra strukturen kunde varit lite bättre.
  • 2015-11-07
    Skriven av Elev på Årskurs 9
    mnnhnhnhngngnngngngmhngng