Fördjupningsuppgift: Ekologi - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Biologi
  • G
  • 3
  • 957
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Ekologi - Biologi

En kortare fördjupningsuppgift om ekologi, där eleven bland annat beskriver det svenska ekosystemet, skillnader mellan näringsrika och näringsfattiga sjöar, minskning av växtplankton, kolets kretslopp, ekologiska varor samt konkurrens och mutualism mellan arter. Fördjupningsarbetet er skriven i Biologi, Årskurs 9.

Utdrag

"1. Vi kan se exempel på det svenska ekosystemet i en lövsskog. Ekosystemet bygger på samspelet mellan miljön och organismer. Det är som ett stort kretslopp (alla är beroende av varandra). Det består av producenter och konsumenter, producenter är de som tillför energi till samhället så som solenergi och värmeenergi. Detta sker genom cellandning och fotosyntes.

Konsumenter är de som tar användning av energin, det finns t ex köttätare, växtätare och toppkonsumenter. I en lövskog kan ett ekosystem se ut på följande vis, det finns en mängd med konsumenter och producenter så som fåglar, larver, träd och svampar. Allting börjar med att koldioxid, vatten och solljus bildar fotosyntesen vilket i sin tur ger energi till de levande organismerna, de ger ifrån sig koldioxid samt vatten till svampar och växter..."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Ekologi - Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.