Fördjupningsuppgift: Folkmorden i Srebrenica och Rwanda

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia B
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 1635
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Folkmorden i Srebrenica och Rwanda

En fördjupningsuppgift (fördjupningsarbete) i Historia B där folkmorden i Rwanda och Srebrenica jämförs, och likheter och skillnader diskuteras.

Eleven svarar bland annat på följande frågeställningar:
* Hur brukades historiska motsättningar i upptakten till folkmorden?
* Hur brukades nationalism i upptakten till folkmorden?
* Hur mobiliserades förövargruppen?
* Hur reagerade FN? Hur reagerade det internationella samfundet?
* Hur tydliga var signalerna på att något var på gång?
* Hade något av folkmorden varit lättare att förhindra än det andra?

Lärarens kommentar

Inget, än så länge

Utdrag

"Folkmordet i Rwanda och Srebrenica är väldigt lika på många sätt, i och för sig är alla folkmord likadana i slutändan. Men det som skiljer dem är väl anledningen till folkmorden. Det finns alltid en anledning till folkmord, några kan vara historiska och andra religiösa och dem anledningar använder man argument för att starta folkmordet.

Hur brukades historiska motsättningar i upptakten till folkmorden?
Folkmordet i Rwanda uppkom väldigt snabbt och kom som en chock till folket. I Rwanda har man två folkslag, hutu och tutsi. Under en lång tid hade hutu president styrt och skapade en jämlik miljö. Där Hutu och Tutsi levde i fred.

Men när Presidenten dog och den belgiska kolonialen tog makten, uppkom det stora separationer mellan dem två grupper. Tutsier får bättre jobb, bättre löner och ansåg som finare folk. Man tog även i identitetskort där man visade vilken folkgrupp man tillhörde (hutu eller tutsi). Det var det som skapade problem och var en faktor till att folkmordet skedde."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Folkmorden i Srebrenica och Rwanda

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra, tack för hjälpen