Fördjupningsuppgift om Ideologier

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 4
 • 2149
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift om Ideologier

En fördjupning i (politiska/ekonomiska) ideologier i Sverige, med huvudfokus på socialism. Eleven redogör bland annat för karakteristiska drag inom ideologin och presenterar socialismens syn på familj, ägande, ekonomi och demokrati. I en avslutande diskussiondel jämför eleven socialism med liberalism och konservatism. Uppgiften är skriven i Samhällskunskap 1b.

Elevens kommentar

Det finns ingen källkritik, vilket är ett stort minus. Detta skulle behöva läggas till.

Innehåll

IDEOLOGIER
Hur ser socialismen på:
- Familjen
- Ägande
- Ekonomi
- Demokrati
JÄMFÖRELSE
Mina källor:

Utdrag

"Socialismen tog fart under den industriella revolutionen. Då fabrikerna hölls igång av tusentals arbetare som arbetade under fruktansvärda förhållanden och usla arbetstider så bildades det motsättningar mellan arbetarna och fabriksägarna.

Arbetarna fick då stöd i sin kamp från de socialistiska idéerna. Socialismen är den ideologin som riktar sig mest mot samhällets underklass, arbetarna och det fattiga folket.
Detta medan konservatismen mest riktar sig mot överklassen och liberalismen riktar sig mot medelklassen.
Socialismen har även gett upphov till ännu en ideologi. Kommunismen. Karl Marx var en socialistisk ideolog/filosof som skrev flera böcker om socialismen.

Dock så var hans idéer mer revolutionära och skiljde sig på flera sätt från socialismen som vi känner till idag, då bildades kommunismen. Socialisterna vill 'ta från de rika och ge till de fattiga' genom att göra många små förändringar. Detta medan kommunisterna vill göra detsamma fast med våld, vapen och genom revolutionära idéer. Kommunism är en extrem form av socialism..."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift om Ideologier

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-10
  Riktigt bra text. Sammanhängande och lätt att förstå.
 • 2014-03-02
  BRA JOBBAT! Den känns dock mer som en sammanfattning
 • 2015-09-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den perfeeekt, väldigt bra information
 • 2015-06-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra arbete, hjälpte ganska mycket