Fördjupningsuppgift: Ledartyper

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Ledarskap och organisation
  • VG
  • 1
  • 411
  • PDF

Fördjupningsarbete, Utredande text: Fördjupningsuppgift: Ledartyper

En kortare fördjupningsuppgift kring ledartyper där eleven redogör för auktoritära ledare, "låt-gå"-ledare, demokratiska ledare, instrumentella ledare samt expressiva ledare - Uppsatsen är skriven i Ledarskap och Organisation, årskurs 1. Vidare så diskuterar eleven vilken ledarstil hon personligen skulle föredra och varför.

Lärarens kommentar

Min lärare tyckte den var bra med intressant innehåll

Utdrag

"Olika ledare och vad de står för:

Auktoritär:
En auktoritär ledare är en ledare som har förtroende att leda gruppen. Beslutet som en auktoritär ledare tar ska man inte ifrågasätta. Ledaren har lösningarna till olika situationer redan uttänkta.
Ett bra exempel till när en auktoritär ledare behövs är om man vill döda ett team eller kriga mot någon. Denna sorts av ledarstil används till militär där militärerna inte är med och bestämmer utan får order.

Låt – gå:
En låt-gå ledare är en svag och osäker ledare som inte klarar av trycket att vara en ledare för andra och därför ledar till att gruppen med de underställda gör som de vill och tar ansvar. Ledaren har svårt att säga ifrån och godkänner allt. En svag ledare kan man också bli om man försökt vara demokratisk men misslyckades och blir därefter osäker av att leda en grupp.
I detta fall vid en misslyckad ledare så är det "djungelns lag" som gäller i gruppen - den som tar för sig klarar sig."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Ledartyper

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2013-12-11
    Helt okej ger lite inspiration men saknar källor.