Massmedia i Sverige | Begrepp

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap B
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 846
 • PDF

Massmedia i Sverige | Begrepp

En fördjupningsuppgift om massmedia i Sverige, där eleven i löpande text bland annat redogör för begreppen tryckfrihetsförordning, ansvarig utgivare, censurförbud, etableringsfrihet, offentlighetsprincipen, sekretesslagen, etermedia, granskningsnämnden och statens biografbyrå.

Utdrag

"Svenska folket är bland dem i världen som ägnar mest tid åt mediekonsumtionen.
Och i ett demokratiskt samhälle som vårt har massmedia flera uppgifter att fylla. Huvuduppgiften är så klart att förse folket med nyheter och information.

Alla nyheter och all information kommer dock inte ut, och detta beror på att media väljer vilka nyheter och vilken information som ska presenteras i det offentliga.

Just i Sverige är det dock inte ofta det fria ordet hotas, men förr var det förbjudet att t.ex. kritisera kungahuset och kyrkan. Detta berodde på att makten tyckte sig behöva styra medierna och då hade skyddet av det fria ordet inte så stor påverkan.."... Köp tillgång för att läsa mer

Massmedia i Sverige | Begrepp

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-18
  jättebra! Den var bra tack!
 • 2015-08-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa