Fördjupningsuppgift om Schizofreni

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Psykologi A
 • VG
 • 5
 • 2058
 • PDF

Fördjupningsuppgift om Schizofreni

Fördjupningsuppgift i Psykologi A som handlar om sjukdomen schizofreni. Eleven redogör för schizofrenins historia, symptom, diagnos samt behandling. Begrepp som autistiskt beteende, associationsrubbningar, ambivalens och affektiv rubbning beskrivs i kortare drag, och eleven diskuterar även orsakerna till schizofreni utifrån miljöfaktorer samt de biologiska och psykodynamiska persektiven inom psykologi.

Innehåll

Schizofreni
Historia
Diagnos och symptom
Behandling
Olika perspektiv om varför man blir schizofren
Sammanfattning
Källor

Utdrag

Schizofreni:
Schizofreni är en väldigt svår och allvarlig sjukdom, så pass svår att det räknas som en psykos. Sjukdomen kan visas genom desorganiserat tänkande, vanföreställningar och hallucinationer och handlar huvudsakligen om kognitionen och visas därför genom beteende- och känslomässiga sätt.

Termen 'schizofreni' kommer ifrån det grekiska orden schizo som betyder 'att klyva, dela' och phrën som betyder 'psyke, sinne, mind'. Ordet schizofreni betyder alltså kluvet psyke.

Av 100 000 personer så insjuknar cirka femton till tjugo personer per år och den vanligaste åldern för att insjukna i sjukdomen är runt 25 års ålder. Föra puberteten och efter att man fyllt 45 år så är det ovanligt att man insjuknar.

Jag har valt att skriva om schizofreni eftersom att det känns som en sjukdom som många människor har förutfattade meningar om. Inklusive mig själv... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift om Schizofreni

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket är bra men jag saknar lite mer text, vet att det kan vara svårt att skriva mycket men det hade inte skadat med lite mer text i de psyklogiska perspektiven-sektionen till exempel. Hela arbetet var en stor och viktigt inspirationskälla till mitt arbete! :) Det jag saknar mest var en innehållsförteckning.
 • 2017-02-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Den var ganska bra, använde inte uppsatsen så mycket eftersom delen var kort där det stod om behandlingar.
 • 2017-03-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jävligt bra men kunde ha utvecklat mer
 • 2016-04-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  hioefhoufehiefahIÖEHIÖEAÖÖEÖAÖAEGKÖAÖGKÖgaj