Statsskick, valprocess och makt i USA - Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 6
 • 1876
 • PDF

Statsskick, valprocess och makt i USA - Fördjupningsuppgift

En längre fördjupningsuppgift som redogör för statsskick och maktfördelning i USA, bland annat med fokus på landets president, kongress, högsta domstol och valprocess. Vidare så diskuterar eleven även USA:s makt i världen med hänsyn till landets ekonomi och militära styrkor.

Utdrag

"USA är världens tredje största land med ca 310 miljoner invånare. Landet är indelat i 50 olika delstater. Landet sträcker sig även över tre tidszoner och har en väldigt stor geografisk variation.
Makten i USA är tredelad. Man kan likna det vid en pyramid där presidenten är högst upp och kongressen och högsta domstolen är på varsin nedre kant.

Presidenten är både statschef och regeringschef, till skillnad från Sverige där statsministern är regeringschefen och kungen är statschefen. Presidenten är även överbefälhavare och chef över de statligt anställda. I Sverige utser regeringen en överbefälhavare med militär bakgrund.

Om det är något kongressbeslut som presidenten inte håller med om så har han suspensivt veto vilket innebär att han har rätten att fördröja det ärendet. Det är presidentens uppgift att se till att besluten verkställs.
Kongressen består av två kamrar, senaten och representanthuset..."... Köp tillgång för att läsa mer

Statsskick, valprocess och makt i USA - Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra men språket kan förbättras
 • 2016-05-14
  bra innehåll. Rekommenderar till alla
 • 2014-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra information, men dålig form.