Fred i Colombia | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 3
  • A
  • 23
  • 6484
  • PDF

Fred i Colombia | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som svarar på frågeställningen: "Kommer det nyligen signerade fredsavtalet mellan Colombias regering och Farc-gerillan leda till hållbar fred i landet?".

Elevens kommentar

Språket skulle kunna förbättras.

Innehåll

1. Inledning:
1.1 Kommer det nyligen signerade fredsavtalet mellan Colombias regering och Farc-gerillan leda till en hållbar fred i landet?
1.2 Vad gör just denna fredsprocessen annorlunda?
1.1 Kommer det nyligen signerade fredsavtalet mellan Colombias regering och Farc-gerillan leda till en hållbar fred i landet?
1.2 Vad gör just denna fredsprocessen annorlunda?
1.3 Vad hotar freden?
1.4 Vilka jobbar för freden?
2. Metod och källdiskussion:
2.1 Strukturen på arbetet
2.2 Begrepp som jag kommer använda mig utav genom arbetets gång
Fredsavtalet:
Vägen till hållbar fred i Colombia
3. Vad har lett fram till att det sker just nu?
3.1 Inbördeskrigets historia
3.2 Dagens fredsprocess
3.3 Egen reflektion
4. Vad hotar den hållbara freden?
4.1 Integration
4.2 Spänningar mellan grupper
4.3 Nuvarande konflikter
4.4 Egen reflektion
5. Vilka aktörer har varit involverade i fredsprocessen?
5.1 Egen reflektion
6. Slutdiskussion: Kommer det nyligen signerade fredsavtalet mellan Colombias regering och Farc-gerillan leda till en hållbar fred i landet?
7. Källförteckning

Utdrag

1. Inledning:
När jag som sexåring kom till Colombia såg jag det som ett paradis. Landet hade allt från exotisk mat, långa kritvita stränder med sol och blått vatten till enorma städer där det alltid hände något. Men min bild av landet, och hur verkligheten faktiskt såg ut hyste en rejäl skillnad. Trots paradiset rasade världens längsta inbördeskrig. En konflikt som drivit miljontals människor på flykt och där tiotusentals har omkommit. En konflikt som involverat gerillor med diverse politiska motiv, paramilitära grupper och enorma drogkarteller. En konflikt som av många ansetts vara ett hopplöst fall, men tack vare mödosamt arbete av Colombias president Juan Manuel Santos har landet lyckats landa ett fredsavtal med FARC-gerillan och det finns nu hopp om att folket återigen ska kunna se sitt land så som mitt sexåriga jag såg landet. Men det återstår fortfarande många frågor, en av de mest kritiska är varför just detta fredsavtalet kommer lyckas. Liknande försök har gjorts tidigare senast 2002, men har bevisligen halverat. I detta arbetet kommer jag således undersöka just ifall det nya fredsavtalet kommer leda fram till en efterlängtad fred i landet, eller följa samma öde som tidigare försök har gjort.

1.1 Kommer det nyligen signerade fredsavtalet mellan Colombias regering och Farc-gerillan leda till en hållbar fred i landet?
Hållbar fred: Min definition av hållbar fred i detta arbete kommer bygga på undersökningar på tidigare konflikter som säger att risken för återfall eller ny konflikt är nere på normalnivåer först efter 15-20 år. Med normalnivå menas samma risk som det är i t.e.x Sverige, ett land som aldrig i modern tid genomgått en inbördes konflikt.

Fredsprocess: Ett ord som jag kommer använda som sammanfattar hela processen mot fred, det innefattar alla förhandlingar som resulterat i fredsavtalet, alla som varit involverade på ett eller annat sätt och alla åtgärder som kommer och behövs göras dagslaget och i framtiden.

Colombia har efter flera årtionden av stridigheter slutit ett fredsavtal med Farc-gerillan som går ut på att avväpna och integrera dess medlemmar i samhället igen, samt reformera Farc till ett politiskt parti. Viktigt att känna till är att landet ännu inte har någon fred, det finns fortfarande beväpnade grupper som strider om diverse landområden, människor som arbetar för freden och människorätt i... Köp tillgång för att läsa mer

Fred i Colombia | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.