Fredrik Nietzsches syn på moral och etik | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi A
 • C
 • 2
 • 663
 • PDF

Fredrik Nietzsches syn på moral och etik | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Filosofi A, där eleven undersöker Fredrik Nietzsches syn på etik och moral. Fokus ligger bland annat på Nietzsches argument för de moraliska värderingarnas dynamiska tillstånd, viljan till makt samt moral som en intellektuell konstruktion.

Notera att källor saknas.

Utdrag

"Nietzsche argumentar att moraliska värderingars dynamiska tillstånd kan förklaras med att sätta det i förhållande till människans vilja att ackumulera makt. Enligt Nietzsche, är viljan till makt den grundläggande driften i universum. Vartenda sinne har en önskan om självständighet samt att dominera andra sinnen, även om denna instinkt ter sig..."... Köp tillgång för att läsa mer

Fredrik Nietzsches syn på moral och etik | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra referatmarkörer med en sammanhängande text Inspiration/hjälp - bra motivering på egna reflektioner angående Nietzsches tolkningar Källor saknas