Freud och Eriksson | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 2a
  • A
  • 4
  • 1602
  • PDF

Freud och Eriksson | Jämförelse

En jämförelse mellan psykoanalytikerna Erik H. Eriksson och Sigmund Freud.
Eleven har svarat på följande frågor:

1. Börja med att fylla i tabellen nedan för att få struktur på de två utvecklingsteorierna.
2. Ta sedan ut de tre största och viktigaste skillnaderna mellan teorierna och förklara dem! Varför tycker du att de är de största och viktigaste skillnaderna? (0.5-1 sida)
3. Vad anser du om teoriernas förklaringsvärde? Alltså, kan de här två teorierna verkligen förklara människans utveckling genom livet eller tycker du de verkar felaktiga? Isåfall varför? (ca 0.5 sidor)

Lärarens kommentar

Du har identifierat skillnader som visar att du ser på teorierna utifrån ett bredare perspektiv vilket du visar när du skriver om biologi och miljö samt den sista fasen. Du ger även ett konkret exempel på i vilken fas du tycker teorierna skiljer sig mest åt. Du ger ett väldigt intressant perspektiv när du skriver om Freud diskuterar stimulans och Eriksson om att utvecklingen skapar stimulans. På fråga 3 lyfter du fram verkliga exempel på hur teorierna faktiskt förklarar ett par personers beteenden, vilket visar att du relaterar väl till egna erfarenheter. Det är en viktig del i kursen, så fortsätt med det!

Utdrag

2. Ta sedan ut de tre största och viktigaste skillnaderna mellan teorierna och förklara dem! Varför tycker du att de är de största och viktigaste skillnaderna? (0.5-1 sida) -
Både Freud och Erikssons teorier är lika på det sättet att man genom hela livet är i en fas. Som jag skrev längre upp så är den största skillnaden att Eriksson inte anser att vi anpassas till vår omgivning och vår egen förmåga medan Freud anser att vi drivs av sexuella drifter genom hela livet. Med det sagt så tänker Freud att det är många medfödda mekanismer som måste stimuleras under vår formning för att vi ska bli ''psykiskt friska'' de som måste stimuleras är de 5 faserna som Freud pratar om. Eriksson menar istället att vi har bokstavligen stadier som vi går igenom, vilket i och för sig kan tolkas som mekanismer också men så som jag har förstått det så skiljer det sig att Freud vill att mekanismerna ska stimuleras medan Eriksson vill att stadierna ska stimuleras. T.ex. att man inte ska låta aggressivitet fortsätta. Med andra ord så handlar deras teorier om två olika saker. Erikssons teori grundar sig på det Psykosociala medan Freud fokuserar på det Psykosexuella. D.v.s. att Eriksson fokuserar mycket på ens omgivning och det sociala medan Freud är fokuserad på biologiska drifter.

En annan skillnad är att den Erikssons Psykosociala teori fortsätter i vuxenlivet medan Freuds avslutas i en tidigare period, då menar han den genitala fasen som börjar med puberteten. Och i jämförelse med Eriksson så har identitetsformen bara börjat. D.v.s. att de inte är överens när den slutliga fasen är.

En väldigt stor skillnad som jag kan tänka mig på är åldern 0-1.5 år då Freuds orala fas medan Erikssons tillit vs misstro startar. Där lär sig barnet lära sig tillit till omvärlden enligt Eriksson och barnet hittar skapar dessutom en relation till sin vårdnadshavare. D.v.s. att man hittar anknytningspersoner vilket oftast brukar vara ens primära ..... Köp tillgång för att läsa mer

Freud och Eriksson | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.