Fri abort - en mänsklig rättighet | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 2
 • B
 • 3
 • 826
 • PDF

Fri abort - en mänsklig rättighet | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven lyfter fram kvinnans rätt till fri abort, med utgångspunkt i att det borde vara en mänsklig rättighet. Eleven lyfter bl.a. fram statistik som relaterar till ämnet, och olika etiska- och hälsomässiga aspekter.

Lärarens kommentar

Starka argument, och bra bemötande av motargument.

Innehåll

- Fri abort - en mänsklig rättighet
- Källor

Utdrag

Att abort ska vara tillåtet är en självklarhet. En kvinna ska själv kunna besluta om sin egen kropp, sin egen hälsa och framför allt sitt eget liv. Det borde vara en mänsklig rättighet i hela världen. Borde inte alla människor ha samma mänskliga rättigheter, man som kvinna?
Redan år 1975 infördes abortlagen i Sverige som säger att en kvinna kan avbryta sin graviditet när hon vill fram till graviditetsvecka 18. I resten av världen finns det dock fortfarande många länder som inte har fri abort. Något som är mycket oroväckande. Kvinnor riskerar att hamna i livsfara vid illegala aborter, tappa sin självständighet eller tvingas föda det barn som blev till under kanske den värsta tid i hennes liv, t.ex. under en våldtäckt. Detta är omänskligt.
WHO skriver att nästan hälften av alla aborter i världen är osäkra och 98 % av de osäkra aborterna inträffar i utvecklingsländer. WHO påstår också att bland utvecklingsländerna är 56 % av alla aborter är osäkra, jämfört med endast 6 % i... Köp tillgång för att läsa mer

Fri abort - en mänsklig rättighet | Argumenterande text

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ..............................................
 • 2015-04-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  akjsndajksdnasjkdnasjkdnakjndakjndaksjdnak
 • 2016-05-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket bra uppsats!!
 • 2015-02-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra argument och motargument