Har vi en fri vilja? | Existentialism | Materialism | Likhets- och särartsfeminism | Filosofisk diskussion

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Filosofi 1
  • B
  • 4
  • 2240
  • PDF

Jämförelse: Har vi en fri vilja? | Existentialism | Materialism | Likhets- och särartsfeminism | Filosofisk diskussion

En filosofisk diskussion kring frågan om vi har en fri vilja eller inte. Ämnet diskuteras med utgångspunkt i de filosofiska inriktningarna existentialism, materialism samt likhets- och särartsfeminism. Dessutom jämförs de två olika feministiska teorierna med varandra.

Innehåll

Har vi en fri vilja?

- Existentialismen
- Materialismen
- Likhetsfeminismen
- Särartsfeminismen
- Jämförelse mellan likhets- och särartsfeminism

Utdrag

Existentialismen är en av de filosofiska inriktningarna. De menar att människan skapar sitt eget liv, sin egen moral och kommer på en egen uppfattning till meningen med livet. Jean-Paul Sartre började vidareutveckla den redan påbörjade existentialismen och använde uttrycket ”existensen föregår essensen” när han skulle förklara meningen med livet. Han menar att det inte finns någon betydelse med existensen före individen föds och får en existens, man ska istället skapa den när man väl föds. De menar på att...

Materialismen är en annan filosofisk inriktning. Materialisterna menar på att varje händelse som inträffar är orsaksbestämt och varje situation i världen begär av en tidigare situation som i sig är resultat av tidigare händelser. De hårda deterministerna, som påstår att materialismen är den sanna vägen, menar på att individen inte har en fri vilja och kan vare sig berömmas eller kritiseras. De mjuka deterministerna håller med om...

Likhetsfeminismen är ännu en filosofisk inriktning. Två kända kvinnliga filosofer är De Beauvoir och butler som står för feminismen inom filosofin. De Beauvoir har skrivit en bok ”det andra könet”, där Beauvoir ger svar på om vad en kvinna är och vad som gör en kvinnan till just en kvinna. I sin bok återkopplar hon till Sartres tanke om...

Särartsfeminism är en filosofisk inriktning. De menar på att man ska acceptera skillnaden mellan kvinna och man. Istället för att bryta ner skillnaderna som finns inom könen som man vill i likhetsfeminism, vill man istället att kvinnan och mannens roller ska vara lika högt värderade fast man fortfarande har könsförbundna talanger. Man vill uppskatta och göra nytta av könens olika särarts roller. Vi är alltså fria till... Köp tillgång för att läsa mer

Har vi en fri vilja? | Existentialism | Materialism | Likhets- och särartsfeminism | Filosofisk diskussion

[0]
Inga användarrecensioner än.