Fri vilja | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • B
 • 2
 • 1029
 • PDF

Fri vilja | Utredande text

En utredande text om fri vilja. Eleven redogör för olika teorier kring fri vilja med fokus på determinismen och indeterminismen, och lyfter fram ett flertal filosofer som har handskats med ämnet.

Utdrag

Innan jag tog del utav den filosofiska diskussionen om fri vilja antog jag att min vilja var fri. Att den framtiden jag skulle uppleva kan bara anta en form men innan den tiden var kommen så var formen inte förutbestämd. När jag läste om filosofiska teorier och texter som rörde ämnet fri vilja så blev jag osäker om vad min ståndpunkt kring fri vilja egentligen var. Olika teorier som motsade varandra tycktes båda tilltala mig med logiska och trovärdiga argument. Fri som förmågan att vara obehindrat i sitt handlande. Vilja som i att agenten utövar en medveten kontroll över sina tankar och handlingar. Alltså att en agent obehindrat ska kunna utöva sina handlingar. Vi har tydliga scenarios där en person inte är fri, den kan vara fänglsad, utpressad eller tvingad av någon annan. Detta ökar graden av ofrihet bakom personens handling, men är detta bara en oväsentlighet då vår uppfattning av fri vilja är en illusion eller ett tydligt exempel på att en person som tar ett eget beslut som han kom fram till själv av egen fri vilja?
I denna uppsats ska jag försöka besvara frågan ifall fri vilja är en illusion ur ett kausal deterministiskt perspektiv eller ifall man kan motbevisa det.
I och med flera nya naturvetenskapliga upptäckter under 1600-talet så utvecklades filosofin på flera fronter, en av de personer bakom detta var Isaac Newton. Han var... Köp tillgång för att läsa mer

Fri vilja | Utredande text

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet. Skulle vara bra med källhänvisningar. Överlag mycket mycket bra!!!
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt intressanta punkter som tagits upp!
 • 2018-10-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra text
 • 2016-11-26
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Very good. Very good