Den fria viljan | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • C
 • 4
 • 2061
 • PDF

Den fria viljan | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift i Filosofi kring "den fria viljan", där eleven presenterar ett antal olika perspektiv på den fria viljan: determinismen, indeterminismen, fatalismen, dualismen och materialismen. Vidare så diskuterar eleven även frågan ur ett personligt perspektiv.

Innehåll

DEN FRIA VILJAN
- Determinismen
- Indeterminismen
- Fatalismen
- Dualismen
- Materialismen

Utdrag

"Fatalismen är en teori som menar att den fria viljan endast är en illusion och att allting är förutbestämt. Framtiden är alltså redan skriven och oundviklig, vi människor kan alltså inte göra någonting alls för att kunna förändra den. De flesta människor som tror på fatalismens teorier tror på ödet, eftersom de menar att allting som sker har en mening. En del tror att en gud redan bestämt våra val och vår ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Den fria viljan | Fördjupningsuppgift

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-29
  Mycket bra, som sagt språket kan förbättras något.
 • 2015-11-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  språket är på en enkel nivå. Ej nyanserad
 • 2016-12-07
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Tungt, lärt mig mycket