Friedrich Nietzsche | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • C
  • 2
  • 502
  • PDF

Friedrich Nietzsche | Sammanfattning

En kort och sammanfattande biografi över filosofen Friedrich Nietzsches liv och verk. Fokus ligger bland annat på Nietzsches uppväxt, utbildning, filosofiska tankar och verk.

Innehåll

- Friedrich Wilhelm Nietzsche
- Källor

Utdrag

"Det som Nietzsches filosofiska tankar byggde på var kulturens gåta. Detta var för honom problematiskt och han ville inte lösa denna gåta historiskt, utan som ett etiskt framtidsproblem. En huvudfråga han sökte svaret på löd ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Friedrich Nietzsche | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.