Frihandel | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 3
  • 1149
  • PDF

Frihandel | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven skriver om vad frihandel betyder och vilka fördela och nackdelar det är med frihandeln.

Frågeställning/syfte: Vad betyder frihandel, vad är nackdelarna och fördelarna med frihandel och hur frihandel ser ut idag i samband med globalisering och vilka det är som gynnas/missgynnas av frihandel.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Frågeställning/syfte
Inledning
Fördelar/nackdelar
Diskussion
Slutsats

Utdrag

Inledning:
Frihandel är handel som inte påverkas av tullar och kvoter. Det är rätten att kunna handla fritt mellan olika länder, detta ska kunna ske exakt på samma sätt som man gör i ett land. Detta innebär handel utan avgifter och viss mängd när de passerar en landgräns. Det finns dock både fördelar och nackdelar till frihandeln.Den globala rörelsen mot ekonomi, finans, handel och kommunikation integration.
Globalisering som även hör ihop med frihandeln är en politisk, kulturell och ekonomisk samhörighet som betyder att världens länder binder ihop varandra. Frihandel är en typ av globalisering då länder knyts samman genom ekonomi, efterfrågan, import och export.

Fördelar/nackdelar:
+ Den bästa fördelen med frihandeln är som sagt friheten. Alla har rätten och friheten att köpa/sälja vad man vill utan att behöva påverkas av monopol och statliga direktiv. Frihandel gör även specialisering mjöligt, dvs att företag, länder och regioner kan ägna ... Köp tillgång för att läsa mer

Frihandel | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.