Frihandel och handelshinder | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Internationell ekonomi
  • B
  • 2
  • 445
  • PDF

Frihandel och handelshinder | Frågor och svar

Frågor och svar om frihandel och handelshinder.
Eleven svarar på följande frågor:

- Förklara begreppet handelshinder

- Förklara begreppen "tariffära handelshinder" och "icke-tariffära handelshinder". Ge exempel på de båda varianterna.

- Beskriv hur handeln är tänkt att fungera inom EU. Använd dig av relevanta begrepp i ditt svar.

- Fundera över hur EU:s inre marknad och Sveriges handel kan påverkas i samband med att Storbritannien lämnar EU (den s.k. Brexit). Använd dig av relevanta begrepp i ditt svar.

Utdrag

Förklara begreppet handelshinder

Handelshinder är en term som används i syfte för att förklarar faktorer som försvårar handeln mellan olika parter rent generellt. Ett bra exempel är tullar, som då är ett sätt att förminska den internationella handeln och begränsa den. Detta genom att alltså beskatta respektive varor eller produkter som transporteras vidare till parten eller huvudpersonen.


Förklara begreppen "tariffära handelshinder" och "icke-tariffära handelshinder". Ge exempel på de båda varianterna.

Tariffära handelshinder är det som försvårar handeln mellan ett land och en annan, alltså inom b.la EU. Detta görs i syfte för .... Köp tillgång för att läsa mer

Frihandel och handelshinder | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Frihandel och handelshinder | Frågor och svar.